Polityka prywatności i cookies

§.1 Informacje ogólne.

 1. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Operatorem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych jest MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki Ul. Sportowa 66 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: switndm1@wp.pl lub/i drogą oficjalną poprzez zapytanie na adres korespondencyjny.

§.2 Pozyskiwane dane.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

  2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 3. Zastrzegamy prawo do przetwarzania Twoich danych w okresie do 5 lat po zakończeniu świadczenia umowy. Okres ten dotyczy dochodzenia ewentualnych roszczeń i przetwarzania danych w związku z prawem podatkowym.

§.3 Użytkownik – dane osobowe.

 1. Użytkownik posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Administratora:

  1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,

  2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. Prawo do przenoszenia danych,

  6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,

  7. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu np. profilowaniu.

 2. Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki rozpatruje przesłany wniosek i odsyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.

 3. Korzystając z nich, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów, które jej wymagają, z zastrzeżeniem danych wymaganych do realizacji umowy pomiędzy Klubem, a zawodnikiem lub sponsorem.

 4. MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki zastrzega, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i w terminie późniejszym niż podany wyżej z powodu liczby zapytań lub skomplikowanego charakteru przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zbadania danych z kilku systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu zdobycia informacji będących przedmiotem wniosku. Zawodnik lub sponsor zostanie każdorazowo poinformowany o zmianie terminu.

 5. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§.4 Przetwarzanie danych w marketingu internetowym.

 1. Wykorzystujemy narzędzia zewnętrzne następujących operatorów:

  1. Google Analytics:

 • W celu wyciągania wniosków na temat danych osób wchodzących na witrynę i kierowaniem im naszych usług.

  1. Google Search Console:

 • W celu monitorowania pozycji strony w wyszukiwarce Google.

  1. Facebook – Instagram:

 • W celu promocji Fan Page-a oraz postów.

  1. Snapchat:

 • W celu promocji zespołu MKŚ Świt.

  1. Twitter:

 • W celu promocji zespołu MKŚ Świt.

 1. W systemach analitycznych Google Analytics dane będą przechowywane przez 24 miesiące, po czym zostaną usunięte.

§.5 Przetwarzanie danych – procesorzy.

 1. Dane osobowe użytkownika przekazywane są usługodawcom, z których pomocy korzysta klub przy realizacji celów informacyjnych. Usługodawcy ci w zależności od treści umowy i okoliczności, podlegają poleceniom Klubu w sprawie celów i metod przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie owe cele i sposoby określają (administratorzy).

 2. Podmioty przetwarzające. MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe tylko na jej polecenie. Należą do nich m.in.:

  1. Dostawcy świadczący usługę hostingu: Home.pl: spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.

  2. Dostawcy zapewniający systemy do marketingu:

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.

 • Instagram: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.

 • Snapchat: Snap.inc 63 MARKET STREET VENICE, CA 90291.

 • Twitter: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103.

  1. Dostawcy świadczący usługę poczty serwerowej:

 • Home.pl spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.

  1. Dostawcy świadczący usługę poczty internetowej:

 • Wp.pl: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.. ul. Jutrzenki 137 A 02-231 Warszawa.

§.6 Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. Tworzenia statystyk, które wyjaśniają, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę ich struktury i zawartości;

  2. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm w celu zapoznania się z tamtejszymi zasadami przetwarzania danych:

  1. Polityka ochrony prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

  2. Polityka prywatności Facebook:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

  1. Polityka prywatności Google Search Console: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  2. Polityka prywatności Snapchat:

https://www.snap.com/pl-PL/privacy/privacy-policy/

  1. Polityka prywatności Twitter:

https://twitter.com/en/privacy

§.7 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z naszej witryny internetowej.

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Edge

  2. Chrome

  3. Safari

  4. Firefox

  5. Opera

  6. Android

  7. Safari (iOS)

  8. Windows Phone

  9. Blackberry

§.8 Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę internetową.

§.9 Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie 
  w granicach prawnie dozwolonych oraz w ramach realizowanej umowy.

§.10 Postanowienia końcowe.

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Data wprowadzenia polityki prywatności: 20.06.2018