Zmiana wysokości składki miesięcznej od 1 września

Zarząd Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki przyjął nową wysokość składki za trening, jednolitą dla wszystkich sekcji.

Składka od 1 września 2021 r. będzie wynosić 1200 zł (rocznie) płatna w 12 ratach po 100 zł do 10 każdego miesiąca.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MKS „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki więcej niż jednego dzieca, Zarząd przyjął następującą zasadę:

1 dziecko – 100 zł/miesiąc

2 dziecko – 80 zł/miesiąc

W uzasadnionych przypadkach Zarząd klubu może zwolnić ze składki.

Dodatkowo przyjęto, że Klub będzie respektował Nowodworską Kartę Dużej Rodziny. Jej posiadacze będą mogli skorzystać z możliwości opłaty składki w wysokości 50% od kwoty 100 zł/miesięcznie za każde dziecko.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia od 1 września 2021 r.

Subkonta poszczególnych sekcji sportowych:

Sekcja piłki nożnej: 25 1020 1026 0000 1602 0476 4439

Sekcja pływania: 30 1020 1026 0000 1402 0476 4447

Sekcja kajakowa: 78 1020 1026 0000 1802 0476 4454

Sekcja szermiercza: 83 1020 1026 0000 1602 0476 4462

Sekcja kolarska: 38 1160 2202 0000 0003 4591 6379

–> Uchwała nr 2 z dnia 23 lipca 2021 r.