Walne Zgromadzenie Członków Klubu

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że w dniu 18.02.2022 r. (piątek) o godzinie 19.00 (I termin) 19.30 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu.

Miejsce zebrania – budynek klubu – sala konferencyjna – I piętro

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS „ŚWIT”:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Zmiana Statutu MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie zebrania

Przypominamy, że członkowie klubu, którzy nie mają opłaconych bieżących składek członkowskich tracą prawo do czynnego uczestnictwa.