Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu

W imieniu Zarządu MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki informuję, że w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17:30 (I termin), 18:00 (II termin) odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu.

Miejsce zebrania – budynek klubu – sala konferencyjna – I piętro.

Porządek Nadzwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków MKS Świt:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników;
 2. Wybór przewodniczącego zebrania;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 4. Zatwierdzenie porządku obrad;
 5. Sprawozdanie Zarządu za 2020 r. i opinia Komisji Rewizyjnej;
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu;
 7. Uzupełnienie składu Zarządu;
 8. Zmiany do Statutu;
 9. Określenie wysokości składek i opłat dla członków stowarzyszenia i zawodników;
 10. Wolne wnioski;
 11. Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że członkowie klubu, którzy nie mają opłaconych bieżących składek członkowskich tracą prawo do czynnego uczestnictwa.

 

Prezes Zarządu MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Ciepluch