Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Klubu

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że w dniu 28.09.2023 r. (czwartek) o godzinie 19.00 (I termin) 19.30 (II termin) odbędzie się Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie Członków Klubu.

Miejsce zebrania – budynek klubu – sala konferencyjna – I piętro

PORZĄDEK  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MKS „ŚWIT”:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu i opinia Komisji Rewizyjnej
  6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
  7. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Klubu
  8. Wybory
  9. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  10. Wybory
  11. Wolne wnioski
  12. Zakończenie zebrania

Przypominamy, że członkowie klubu, którzy nie mają opłaconych bieżących składek członkowskich tracą prawo do czynnego uczestnictwa. Wyrobienia legitymacji członka oraz opłacenia składek można dokonać w sekretariacie klubu.

p.o. Prezesa Zarządu
MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Katarzyna Sazonowicz