Sprawozdawcze zebranie członków klubu

W imieniu Zarządu MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki informujemy, że w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 19:00 (I termin), 19:30 (II termin) odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu.

Miejsce zebrania – budynek klubu – sala konferencyjna – I piętro.

Porządek Sprawozdawczego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego Świt Nowy Dwór Mazowiecki:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników;
  2. Wybór przewodniczącego zebrania;
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  4. Zatwierdzenie porządku obrad;
  5. Zatwierdzenie sprawozdanie Zarządu za 2023 r. i opinia Komisji Rewizyjnej;
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.
  7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu;
  8. Wolne wnioski;
  9. Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że członkowie klubu, którzy nie mają opłaconych bieżących składek członkowskich tracą prawo do czynnego uczestnictwa.

Zarząd MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki