Nadzwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Klubu

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Świt” Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że w dniu 02.08.2019 r. (piątek) o godzinie 19.00 (I termin) 19.30 (II termin)

odbędzie się  Nadzwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze  Zebranie Członków Klubu

Miejsce zebrania – budynek klubu – sala konferencyjna – I piętro

PORZĄDEK NADZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS „ŚWIT”:

  1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu i opinia Komisji Rewizyjnej
  6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
  7. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Klubu
  8. Wybory
  9. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  10. Wybory
  11. Zmiana Statutu MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki
  12. Wolne wnioski
  13. Zakończenie zebrania

Przypominamy, że członkowie klubu, którzy nie mają opłaconych bieżących składek członkowskich tracą prawo do czynnego uczestnictwa.

Prezes Zarządu

MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Tomasz Cichecki